Rahandus

Pikaajaline vara

Pikaajalised varad on varad, mida ei eeldata ühe aasta jooksul tarbimist ega rahaks ümberarvestamist. Näideteks on põhivara, immateriaalne põhivara ja pikaajalised investeeringud. Need varad kajastatakse tavaliselt nende soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse seejärel amortisatsiooni ja allahindluste allahindlusega.

Kõik pikaajaliseks varaks klassifitseerimata varad klassifitseeritakse (majandus) üksuse bilansis käibevaradeks.