Rahandus

Avaldused auditeerimisstandardite kohta

Audiitorid kasutavad auditeerimisstandardite väljavõtteid teabeallikana selle kohta, kuidas oma mitteavalike klientide auditeid läbi viia ja nende kohta aru anda. Need standardid kuulutab välja auditeerimisstandardite nõukogu, mis on seotud Ameerika diplomeeritud audiitorite instituudiga (AICPA). Kõiki neid väiteid nimetatakse tavaliselt numbritähisega. Seega viidatakse vastavusaudititega seotud avaldusele kui SAS 117.