Rahandus

Kavandatud hüvitiste kohustus

Prognoositav hüvitiste maksmise kohustus (PBO) on töötaja pensioni hinnanguline nüüdisväärtus eeldusel, et töötaja töötab jätkuvalt tööandja juures. Seda teavet vajab tööandja pensionikohustuse kajastamiseks, kuid seda on vaja ainult siis, kui pension on kindlaksmääratud hüvitistega. Seda kontseptsiooni pole vaja, kui tööandjal on kindlaksmääratud sissemaksetega plaan. PBO koostab ja ajakohastab seda regulaarselt kolmanda osapoole kindlustusmatemaatiline teenistus.

PBO arvutamisel võetakse arvesse mitmeid tegureid, sealhulgas eeldatav töötajate palgatõus tulevikus, mis suurendab pensionikohustuse suurust. Arvestus sisaldab ka töötajate suremuse hinnangut ning töötajate poolt juba teenindatud teenuse hulka.