Rahandus

Neto nüüdisväärtuse analüüs

Mis on nüüdisväärtus?

Neto nüüdisväärtus on ettevõtte poolt teatud aja jooksul kogunenud rahavoogude ja rahavoogude nüüdisväärtuste vahe. Mis tahes kapitaliinvesteering hõlmab selle eest tasumiseks esialgset sularaha väljavoolu, millele järgneb raha sissetulek tulude näol või olemasolevate rahavoogude vähenemine, mis on tingitud kulude vähendamisest. Saame selle teabe paigutada arvutustabelisse, et näidata kõiki eeldatavaid rahavoogusid kogu investeeringu kasuliku eluea jooksul, ja seejärel rakendada diskontomäära, mis vähendab rahavoogusid selleni, mis neid praegusel kuupäeval väärt oleks. Seda arvutust nimetatakse nüüdisväärtuse analüüsiks. Neto nüüdisväärtus on kapitalipakkumiste hindamise traditsiooniline lähenemisviis, kuna see põhineb ühel teguril - rahavoogudel -, mida saab kasutada kõigi ettevõtte kõikjalt saabuvate ettepanekute hindamiseks.

Neto nüüdisväärtuse näide

ABC International plaanib omandada vara, mis eeldab järgmise viie aasta jooksul positiivseid rahavoogusid. Selle kapitalikulu on 10%, mida ta kasutab projekti nüüdisväärtuse arvutamiseks diskontomäärana. Järgmises tabelis on esitatud arvutus: