Rahandus

Õiguse ennetav määratlus

Eelisõigus on olemasolevate aktsionäride õigus säilitada oma osalus ettevõttes. Nad teevad seda, omandades oma proportsionaalse osa ettevõtte täiendavatest aktsiaemissioonidest. See õigus tagab, et aktsionäride osalus ei lahjeneks rohkemate aktsiate emiteerimisega. Eelisõigused ei pruugi olla kõigile aktsionäridele antud. Tavaliselt antakse see õigus konkreetsetele aktsionäridele, tavaliselt neile, kes olid varajases staadiumis investorid või ettevõtte asutajad. Ka enamusomanikud võivad seda õigust nõuda, et nad saaksid üksuse üle kontrolli säilitada.

Näiteks on aktsionäril 1000 aktsiat ettevõttes, millel on praegu 5000 aktsiat. Sel hetkel kuulub aktsionärile 20% ärist. Ettevõte soovib vahendite kogumiseks müüa veel 5000 aktsiat. Kui aktsionär soovib säilitada ettevõtte sama proportsionaalse omandiõiguse, peab ta ostma 1000 täiendavat aktsiat.

Eelisõiguse olemasolu ei nõua olemasolevalt aktsionärilt täiendavate aktsiate ostmist. Aktsionär võib otsustada õigust mitte kasutada, sel juhul müüakse aktsiaid teistele osapooltele ja olemasoleva aktsionäri osalus ettevõttes väheneb.