Rahandus

Aasta lõpu korrigeerimised

Aasta lõpu korrigeerimised on eelarveaasta lõpus erinevatele pearaamatukontodele tehtud päevikukanded, et luua kohaldatava raamatupidamisraamistikuga kooskõlas olev raamatute komplekt. Võib osutuda vajalikuks mitu aasta lõpu korrigeerimist, sõltuvalt sellest, kui hoolsalt raamatuid igakuiselt hoitakse. Nende vajalike kohanduste arv mõjutab otseselt raamatute sulgemiseks kuluvat aega.

Aasta lõpu korrigeerimiste näited on järgmised:

  • Kulude kogunemine, mille kohta pole veel tarnija arveid laekunud. Näiteks võib panga intressiarve jõuda hilinemisega, nii et kulu tekib.
  • Palgakulude kogunemine töötatud tundide eest, mida pole veel tasutud. Näiteks makstakse palka läbi 30-päevase kuu 28. päeva, seega tuleb kahe viimase päeva palgakulu koguneda.
  • Teenitud, kuid veel arveldamata tulude kogunemine. Näiteks näeb leping ette, et arveldamine võib toimuda alles alusprojekti lõpuleviimisel, seega tuleb enne seda punkti teenitud tulud koguneda.
  • Põhivara amortisatsioonikulud. Mõned väiksemad ettevõtted ei viitsi amortisatsiooni igakuiselt kajastada, otsustades selle asemel teha seda vaid üks kord, aasta lõpus.
  • Pearaamatu kontode korrigeerimised, mis on sulgemisprotsessi käigus lepitud. Näiteks ettemakstud kulude konto ülevaatamisel selgub, et varasematel kuudel oleks pidanud mitu kirjet arvele võtma, mistõttu need kirjed võetakse aasta lõpus maha.
  • Tehingute ümberliigitamine ühelt kontolt teisele. Näiteks liigitatakse osa pikaajalise võlakokkuleppe alusel tasumisele kuuluvast summast lühiajaliseks võlaks, kuna see tuleb tasuda ja maksta ühe aasta jooksul.
  • Korrigeerimised välisaudiitorite leitud probleemide põhjal. Näiteks leiavad audiitorid, et lõppev varud on üle hinnatud 10 000 dollariga, ja nõuavad olukorra parandamiseks aasta lõpu korrigeerimist.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found