Rahandus

Kvaasi ümberkorraldamine

Kvaasireform on raamatupidamisprotsess, mille käigus saab ettevõte jaotamata kasumi puudujäägi kõrvaldada. Seda tehakse tasaarvestatud sissemakstud kapitali tasaarvestamisel jaotamata kasumi puudujäägiga. Kui nominaalväärtus on piisavalt suur, et kaasata täiendavat omakapitali, muudetakse kapitali struktuuri, asendades olemasolevad aktsiad madalama nimiväärtusega aktsiatega, vabastades seeläbi rohkem omakapitali, mida saab tasaarvestada jaotamata kasumi puudujäägiga. Protsess hõlmab ka varade ja kohustuste ümberhindamist nende õiglasele turuväärtusele.

See on lubatud ainult üksikutes olukordades ja juhul, kui aktsionärid nõustuvad ümbersõnastamisega. Tulemuseks on organisatsioon, mille bilanss näib olevat mõistlik. See võib anda rahalise mulje, mis võib veenda tarnijaid ja laenuandjaid krediiti andma.

Kvaasi ümberkorraldamise kontseptsiooni kasutatakse harva, kuna see põhineb peamiselt defitsiidil; see ei kajasta operatiivset paranemist.