Rahandus

Netoarveldus

Netoarveldamine on pankade vaheline arveldussüsteem, kus koguneb suur hulk tehinguid ja tasaarvestatakse üksteist, pankade vahel kantakse üle ainult netovahe. Netoarveldussüsteemi kaudu hallatavad maksed ootavad tavaliselt päeva lõppu, mil kliiriv asutus võtab kokku kõik pankadevahelised tehingud ja tasaarvestab need omavahel; seejärel saadab kliiriv asutus netoülekande teabe arveldusasutusele, kes teostab rahaülekandeid pankade vahel. Tavaliselt viib kliiriv asutus lõpule oma igapäevase kokkuvõtteprotsessi ja edastab arveldusasutusele netoülekande teabe pärast arveldusasutuse lõpptähtaega. See tähendab, et raha ülekandmine saaja panga arvele viibib ühe tööpäeva võrra. Mõned kliirivad asutused koostavad arveldusasutustele netoülekande teavet mitte ainult enne nende lõppkuupäevi, vaid mitu korda päevas, mis võimaldab arveldamise kiirust, mis on sarnane arveldussüsteemide brutosagedusega. Netoarveldustehingute maksumus on madal, mistõttu väiksema väärtusega tehingud arveldatakse tavaliselt nende süsteemide kaudu.