Rahandus

Eelarve käsiraamat

Eelarve käsiraamat sisaldab juhiste komplekti, mis näitab osakonnajuhatajatele, kuidas eelseisva aasta eelarveid koostada. Käsiraamatu kasutamine ühtlustab raamatupidamisosakonnale koostatava teabe, selgitades ka ajakava, millal eelarveteave peaks ülevaatamiseks esitama. Eelarve käsiraamatuid kasutatakse kõige sagedamini suuremates organisatsioonides, kus on suur keerukus, mis nõuab eelarvemudeli ettevalmistamisel suuremat kooskõlastamist.