Rahandus

Riskimaandamine

Riskimaandamine on riski vähendamise tehnika, mille kohaselt (majandus) üksus kasutab tuletisinstrumenti või muud sarnast instrumenti vara või kohustise õiglase väärtuse või rahavoogude tulevaste muutuste kompenseerimiseks. Täiuslik hekk välistab järgneva hinnaliikumise riski. Maandatav objekt võib olla ükskõik milline järgmistest üksikult või sarnaste riskiomadustega grupis:

  • Väga tõenäoline prognoositav tehing

  • Netoinvesteering välismaisesse äriüksusesse

  • Tunnustatud vara

  • Tunnustatud vastutus

  • Tunnustamata kindel pühendumus

Riskimaandamise efektiivsus on maandatud objekti õiglase väärtuse või rahavoogude muutuste summa, mille tasakaalustavad riskimaandamisinstrumendi õiglase väärtuse või rahavoogude muutused.

Riskimaandamisarvestus hõlmab tuletisinstrumendi sobitamist maandatud objektiga ning seejärel mõlemas kirjes oleva perioodi kasumi ja kahjumi kajastamist.