Rahandus

Võrdlev kasumiaruanne

Võrdlev kasumiaruanne esitab mitme arvestusperioodi tulemused eraldi veergudes. Selle vormingu eesmärk on võimaldada lugejal võrrelda mitme ajaloolise perioodi tulemusi, andes seeläbi ülevaate ettevõtte toimimisest aja jooksul. Selle vormingu kasutamisel on tulude ja kulude hüppeline langus kohe ilmne ja juhtkond saab seda seejärel uurida. Eelkõige võiks aruannet kasutada selleks, et eristada kuude lõikes müügi mustreid, mida võiks kasutada tulevase müügi prognoosimiseks.

Võrdleva kasumiaruande kõige tavalisem esitusvorming on viimase pealkirjastamisperioodi tulemuste kuvamine rea pealkirjade kõrval asuvas veerus, varasemate perioodide tulemused aga järk-järgult paremal. Mitmekuulise esitluse selle vormingu näiteks on märts | Veebruar | Jaanuar.

Alternatiivne esitlusvorm on vastupidine, kus kõige paremal on loetletud viimase perioodi tulemused. Kuid see on vähem kasutatav formaat, kuna paljude veergude kasutamisel ei saa lugeja hõlpsalt seostada esitluse vasakus servas olevaid ridakirjeldusi kõige paremas servas loetletud viimaste finantstulemustega. Mitmekuise esitluse selle vormingu näiteks on jaanuar | Veebruar | Märts.

Selle võrdluse tulemused ei pruugi olla kasulikud, kui konto on aruandeperioodi jooksul mingil hetkel teisele reale üle viidud. Selline muudatus põhjustaks ühe rea languse ja teise rea ülespoole langemise. Sellest tulenevalt peaksid sellised aruandluse muudatused olema võimalikult harvad või kogunenud eelarveaasta alguses.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found