Rahandus

Raamatupidamisteabe sisekasutajad

Ettevõttes on kolm inimrühma, kes kasutavad selle raamatupidamisteavet, kellel kõigil on erinevad vajadused ja eesmärgid. Need kasutajarühmad on järgmised:

  • Juhtimine. Sisemisteks põhikasutajateks on juhid. Nad vajavad üksikasjalikku teavet ettevõtte iga segmendi kohta, et saaksid organisatsiooni pidevalt korrigeerida ja täiendada. Nende eesmärk on säilitada püsiv või suurenev rahavoo tase, säilitades samas ka võlariski mõistliku taseme. Samuti võivad nad seda teavet vajada omandamise või loovutamise üle otsuste tegemisel.

  • Omanikud. Investorid kasutavad raamatupidamisteavet oma investeeringutasuvuse määramiseks, lähtudes ettevõtte genereeritud aruandlusega seotud rahavoogudest. Sõltuvalt tulemusest võivad investorid muuta oma investeeringute taset ettevõttesse.

  • Töötajad. Kui töötajatel on juurdepääs raamatupidamisteabele (mis pole alati nii), saavad nad seda kasutada, et hinnata ettevõtte võimet maksta neile piisavat hüvitist, samuti rahastada mis tahes organisatsiooni neile pakutavat pensionikava. Selle tulemuseks võib olla otsus jääda ettevõttesse või otsida tööd mujalt.