Rahandus

Dispersiooniaruanne

Dispersiooniaruandes võrreldakse tegelikke oodatavate tulemustega. Tüüpiline formaat on kõigepealt tegelike tulemuste esitamine, millele järgnevad oodatavad tulemused (eelarvestatud või standardarvuna), mille järel on märgitud dispersioonide summa ja dispersiooniprotsent. See aruanne võimaldab juhtkonnal hinnata organisatsiooni tegevust ootustega võrreldes. Aruannet kasutatakse kõige sagedamini tulude ja kulude erinevuste arvutamiseks baasprognoosist või eelarvest.

Parimad dispersiooniaruanded toovad esile kõige olulisemad erinevused ja väiksemad väiksemad, nii et juhtkonna tähelepanu on suunatud olulistele probleemidele, mis vajavad kõige rohkem uurimist ja parandamist.