Rahandus

Stardikulude arvestus

Starditegevused on need tegevused, mis on vajalikud uue ettevõtte korraldamiseks või uue toote tutvustamiseks. Põhimõtteliselt on alustavate tegevuste arvestamine nende tekkimise ajal kulutus. Kuigi juhised on piisavalt lihtsad, ei ole põhiküsimus eeldada, et muid alustamiskuludega sarnaseid kulusid tuleks käsitleda samal viisil. Seega peate muude kulude nõuetekohase käsitlemise leidmiseks üle vaatama GAAP-i muud elemendid, näiteks klientide hankimiskulud, laenu väljastamise kulud, uurimis- ja arenduskulud ning ettevõttesiseselt arendatud varade kulud. Mõnel juhul saab neid muid kulusid kapitaliseerida.

Näide stardikulude arvestuse kohta

Armadillo Industries avab Argentinas uue tütarettevõtte, mis hakkab Lõuna-Ameerikas tootma ja müüma oma politsei soomusrüü tooteid. Armadillo kannab järgmisi kulusid, mis kõik kuuluvad käivitamiskulude ravile:

  • Raamatupidamine ja juriidilised asutamiskulud

  • Töötaja palgaga seotud kulud

  • Töötajate koolitus

  • Teostatavusuuringud

  • Värbamiskulud

  • Reisikulud

Kõik need kulud tuleks kanda kuludesse nende tekkimise hetkel.