Rahandus

Investeeringute analüüs

Investeerimisanalüüs hõlmab asjakohaste suhtarvude kasutamist, trendianalüüsi ja teadlaste arvamusi, et otsustada, kuidas jaotada vahendeid erinevatele investeerimisvahenditele. Investeerimisanalüüsis on olulised järgmised tegurid:

  • Ülevaade majandusharudest ja regulatiivsetest teguritest, mis mõjutavad investorit.

  • Ettevõtte bilansi uurimine, et näha, kas ettevõte säilitab piisava likviidsuse taseme, on konservatiivse kapitalistruktuuriga ja kasutab oma varasid tõhusalt.

  • Ettevõtte kasumiaruande uurimine, et näha, kas ettevõte teenib piisavat brutomarginaali ja puhaskasumit ning kas müük kasvab mõistlikult ja jätkusuutlikult.

  • Ettevõtte rahavoogude aruande uurimine, et näha, kas see tekitab piisavaid rahavooge.

  • Finantsaruannetega kaasneva avalikustamise ülevaade, et näha, kas ettevõte kasutab konservatiivseid raamatupidamistavasid või kasutab halli ala raamatupidamist oma aruandlustulemuste ja finantsseisundi summutamiseks.

  • Investori lühi- ja pikaajaliste vajaduste analüüs.

Pärast eelneva teabe hindamist tuleb kindlaks määrata investeeringu riskitase. See hõlmab nii riski, et dividendid muutuvad praegustest ootustest, kui ka seda, et investeeringu müügihind võib langeda esialgsest ostuhinnast. See risk põhineb paljudel teguritel, nagu näiteks uue konkurentsi võimalused turul, tehnoloogia muutused, valitsuse regulatsioonide muutused ja maksumäärade muutused.

Investor peab arvestama tõenäosusega, et ei saa investeeringut müüa rohkem kui algne ostuhind. See võib olla suur probleem, kui väärtpaberiga kaubeldakse hõredalt. Võimalik, et investorite huvi langus võib käivitada kõnealuse vara müügi, mille tagajärjeks on investor mõnel hiljem suured kahjud.

Investeerimisanalüüsi tulemus sõltub ka investori eelistustest. Näiteks ei pruugi keegi, kes on pensionile jõudmas, olla huvitatud investeerimisest idufirmasse, mille jaoks on mõistlik väljavaade märkimisväärseks kasvuks mitu aastat tulevikus, kuna on ka oht kaotada kogu investeering.