Rahandus

Riskimaandamisinstrument

Riskimaandamisinstrument on määratud finantsinstrument, mille õiglane väärtus või sellega seotud rahavood peaksid hüvitama määratud maandatud objekti õiglase väärtuse või rahavoogude muutused. A maandatud objekt on vara, kohustis, kohustus, väga tõenäoline tehing või investeering välismaisesse äriüksusesse, mis põhjustab (majandus) üksuse õiglase väärtuse või rahavoogude muutusi ja on määratletud maandatuks.