Rahandus

Tavaline sissetulek

Üksikisiku jaoks on tavaline sissetulek enamus sissetulekutest, välja arvatud pikaajalised kapitalikasumid. Need sissetulekud hõlmavad palka, samuti preemiaid, näpunäiteid, vahendustasusid, intressitulu ja lühiajalist kapitali kasvu. Tavalist tulu maksustatakse kõrgeima maksumääraga. Seda tüüpi tulu saab hüvitada tavaliste maksuvähendustega, et saada üksikisikule maksustatav tulu.

Ettevõtte jaoks on tavaline tulu jätkuvatest tegevustest saadud tulu enne tulumakse, välja arvatud lõpetatud tegevus ja arvestuspõhimõtete muutuste kumulatiivne mõju.