Rahandus

Raamatute inventuur

Raamatuvaru on varude maksumus, mis on märgitud organisatsiooni raamatupidamisdokumentides. Seda summat võrreldakse tegeliku inventari olemasoluga, et näha, kas raamatupidamisdokumentides on mingeid lahknevusi, mis võivad viidata protseduurilistele või kontrolliprobleemidele, mis tuleks parandada. Raamatuvaru ja tegeliku varude erinevustel võib olla mitu põhjust, sealhulgas järgmised:

  • Inventari vargus

  • Varude laekumised, mida raamatupidamisdokumentides ei kajastatud

  • Varude müük, mida raamatupidamisdokumentides ei kajastatud

  • Varu, mis on salvestatud vale mõõtühiku abil

  • Varu, mis on salvestatud vale osanumbriga

  • Inventuur, mis saadeti välja saadetisena ja kustutati raamatupidamisdokumentidest