Rahandus

Stop-or-go proovivõtt

Stop-or-go valim hõlmab iga populatsioonist võetud valimi hindamist, et näha, kas see sobib soovitud järeldusega. Audiitor lõpetab valimite hindamise kohe, kui järeldusele on piisavalt tuge. Kui esialgne hindamine järeldust ei toeta, suurendab testi läbiviija valimi suurust järk-järgult ja jätkab katset, püüdes jõuda soovitud tulemuseni, mis toetab soovitud järeldust. See võib olla tõhus proovivõtutehnika, kuna see vähendab testimise hulka.