Rahandus

Normaalne maht

Tavaline võimsus on tootmismahu summa, mida võib pikas perspektiivis mõistlikult eeldada. Normaalne läbilaskevõime võtab arvesse perioodilise hooldustööga seotud seisakuid, meeskonnaprobleeme jne. Saavutatava toodangu koguse eelarvestamisel tuleks teoreetilise võimsuse taseme asemel kasutada tavalist võimsust, kuna normaalse võimsuse saavutamise tõenäosus on üsna suur. Normaalne võimsustase võib aja jooksul langeda, kui tootmisseadmed vananevad, kuna seadmed vajavad rohkem hooldust.