Rahandus

Lihtne kapitali struktuur

Lihtsa kapitalistruktuuriga ettevõttel ei ole käibel väärtpabereid, mis võiksid aktsiakasumi väärtust lahjendada. See tähendab, et tema kapitali struktuur hõlmab ainult aktsiaid ja konverteerimata eelisaktsiaid. Seda tüüpi finantseerimisstruktuuri olemasolul ei ole väärtpabereid, mida saaks potentsiaalselt aktsiateks muuta, vähendades seeläbi olemasolevate aktsionäride omandiõigusi.

Väiksematel ettevõtetel on sageli lihtne kapitalistruktuur, samas kui suurematel üksustel on keerulisem kapitalistruktuur.