Rahandus

Ettevõtte hindamise meetodid

Ettevõtte hindamist saab teha mitmel viisil. Igaüks käsitleb hindamist erinevast vaatenurgast, mille tulemuseks on hulk võimalikke hindamisi. Omandaja üritab tõenäoliselt kasutada hindamismeetodit, mis annab madalaima võimaliku hinna, samas kui müüja soovib kasutada teist meetodit, mis annab kõrgema hinna. Järgmistes punktides alustame madalat hindamist andvatest hindamismeetoditest ja töötame välja meetodid, mille tulemuseks on kõrgem hindamine. Meetodid on järgmised:

  • Likvideerimisväärtus. See on summa, mis laekuks, kui kõik sihtettevõtte varad ja kohustused maha müüa või arveldada. Üldiselt varieerub likvideerimisväärtus sõltuvalt varade müümiseks lubatud ajast. Kui toimub väga lühiajaline tulekahjumüük, siis on eeldatav müügist realiseeritud summa väiksem kui juhul, kui ettevõttel lubataks pikema aja jooksul likvideerida.

  • Raamatu väärtus. Bilansiline väärtus on summa, mille aktsionärid saaksid, kui ettevõtte varad, kohustused ja eelisaktsiad müüdaks või makstaks välja täpselt sellises summas, millega need kajastatakse ettevõtte raamatupidamisdokumentides. On väga ebatõenäoline, et see kunagi tegelikult toimuks, sest turuväärtus, millega neid esemeid müüakse või makstakse välja, võib oluliselt erineda nende kirjendatud väärtusest.

  • Kinnisvara väärtus. Kui ettevõttel on märkimisväärne osalus kinnisvaras, võivad need olla ettevõtte hindamise esmane alus. See lähenemine töötab ainult siis, kui peaaegu kogu ettevõtte vara on kinnisvara eri vorme. Kuna enamik ettevõtteid rendib kinnisvara selle asemel, et seda omada, saab seda meetodit kasutada vaid vähestes olukordades.

  • Mitmekordne analüüs. Avaliku sektori ettevõtete finantsteabe ja aktsiahindade põhjal on üsna lihtne teavet koguda ja seejärel see teave ettevõtte tulemustel põhinevateks hindamiskordisteks teisendada. Neid korrutisi saab seejärel kasutada konkreetse ettevõtte ligikaudse hinnangu saamiseks.

  • Diskonteeritud rahavood. Üks kõige üksikasjalikum ja õigustatum viis ettevõtte väärtustamiseks on diskonteeritud rahavoogude (DCF) kasutamine. Selle lähenemisviisi kohaselt konstrueerib omandaja sihtettevõtte eeldatavad rahavood, tuginedes tema ajaloolise rahavoo ekstrapoleerimisele ja ootustele sünergia kohta, mida on võimalik saavutada kahe äri ühendamisel. Seejärel rakendatakse nendele rahavoogudele diskontomäära, et jõuda ettevõtte jooksva hindamiseni.

  • Replikatsiooni väärtus. Omandaja saab sihtettevõttele väärtuse anda, lähtudes hinnangust kulutustele, mida ta peaks selle ettevõtte ehitamiseks nullist tegema. See tähendaks klientide teadlikkuse suurendamist kaubamärgist pika reklaami- ja muude kaubamärgi loomise kampaaniate kaudu ning konkurentsivõimelise toote loomist mitme iteratiivse tootetsükli kaudu.

  • Võrdlusanalüüs. Hindamisanalüüsi levinud vorm on viimase või kahe aasta jooksul lõpule viidud omandamistehingute nimekirjade kammimine, sama valdkonna ettevõtete jaoks tehingute väljavõtmine ja nende abil hinnang, mida sihtettevõte peaks väärt olema. Võrdlus põhineb tavaliselt kas tulude mitmekordsel arvel või rahavoogudel. See lähenemisviis annab aja jooksul erinevaid väärtusi, kuna omandajate omandis äriarvestuse muutumine muutub.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found