Rahandus

Tasustatav lisatasu

Maksmisele kuuluv arest on summa, mille ettevõte võlgneb kohaldatavale kohtule või muule asutusele, kes on nõudnud töötajate palgast raha kinnipidamist. Lisatasusid võib seostada maksmata maksude, maksmata laenude, lastetoetuse, abikaasade toetuse jms küsimustega. Need summad tuleks kirjendada eraldi arestimiskohustuste kontol, et raamatupidamistöötajad saaksid nende maksete seisu täpsemalt jälgida.