Rahandus

Tööhuvi määratlus

Töötav huvi on investeering nafta- ja gaasitööstusse, kus investor vastutab kõigi tootmistegevuse uurimise, arendamise ja läbiviimisega seotud kulude eest. Tööintressi omanikule reserveeritud tuluosa on jääksumma pärast autoritasu ja mittetöötavate intresside lahutamist.

Töötavat huvi võib edasi liigitada jagamatuks või jagatud huviks. Jagamata intressikokkuleppe korral jagavad kaks või enam töötava intressi omanikku tulusid ja kulusid vastavalt nende proportsionaalsele osalusele. Jagatud intressikokkuleppe alusel saavad töövõtu omanikud tulu ja maksavad kulude eest, lähtudes nende omandipõhisest omandipinnast.

Ettevõttel ei pruugi olla huvi säilitada kinnisvara vastu töötavat huvi, võib-olla seetõttu, et tal pole kinnisvara uurimiseks ja arendamiseks finants- ega juhtimisalaseid teadmisi. Kui jah, saab ta vahetada oma tööhuvid teisele poolele vastutasuks mittetöötava huvi eest, kandes seeläbi kogu vastutuse teisele poolele.

Töötava huvi peamised eelised on see, et ettevõte suudab kaevu õnnestumisel teenida märkimisväärset kasumit ja et kõik olulised otsused on ettevõtte omanike käes. Peamine miinus on palju suurem kaotuse oht, kui kaev osutub kuivaks või vähese väljundiga.