Rahandus

Kariloomade määratlus

Kariloomad on põllumajandustootja aretatud ja kasvatatud veised, sead, hobused, kodulinnud, lambad ja väikesed loomad. Talu võib kasvatada loomi müügiks. Kui loomad on müügil ja neid hoitakse, saab põllumajandusettevõtte raamatupidaja hinnata loomi nende müügihinnaga, millest on maha arvatud hinnangulised kõrvaldamiskulud. See netorealiseerimisväärtuse variant on saadaval ainult juhul, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

  • Loomade jaoks on usaldusväärsed ja realiseeritavad turuhinnad, mis on hõlpsasti määratavad

  • Kõrvaldamiskulud on tähtsusetud ja prognoositavad

  • Loomad on koheseks kohaletoimetamiseks saadaval

Karil on turuväärtus, mis määratakse varudele ja kajastatakse ka kasumiaruandes tulude muutusena. Aruandeperioodi lõpus määratakse kasvatatud kariloomade suurus kindlaks ja hinnatakse perioodi lõpu turuhinna põhjal. Seejärel võrreldakse seda lõpphinnangut väärtusega, mis on aruandeperioodi algusest juba asjassepuutuvas varude kontol; vahe kajastatakse tulukontol.