Rahandus

Kapitali normimine

Kapitali normeerimine on otsustamisprotsess, mida kasutatakse kapitaliprojektide valimiseks, kui vahendeid on piiratud. Normeerimist võib kehtestada ka siis, kui on piisavalt rahalisi vahendeid, kuid juhtkond piirab seda ettevõtte teatud osadest, et rõhutada investeeringuid teistesse valdkondadesse. Kapitali normeerimiseks on mitmeid viise, sealhulgas järgmised:

  • Piirake rahastamine nendes piirkondades, mis toovad tõenäoliselt kõige suuremat tulu.

  • Suunata rahastamine strateegiliselt oluliste piirkondade suunas.

  • Keskenduge rahastamine kitsaskohtadele, et suurendada läbilaskvust.

  • Madalama tootlusega projektide eemaldamiseks rakendage nüüdisväärtuse arvutamisel kõrgemat kapitalikulu.

Rahalised piirangud võivad põhjustada kapitali normeerimist, kui ettevõte ei saa mõistliku hinnaga finantseerimist väljastpoolt pärit allikatest või kui juhtkond otsustab eraldada olemasolevad rahalised vahendid muudeks eesmärkideks, näiteks investoritele dividendide maksmiseks.