Rahandus

Hindamistoetus

Hindamishüvitis on reserv, mida kasutatakse edasilükkunud tulumaksu vara tasaarvestamiseks. Allahindluse summa põhineb maksuvara sellel osal, mille puhul on tõenäolisem, et aruandev üksus maksusoodustust ei realiseeri.