Rahandus

Lõpptähtaeg

Tähtaeg on kuupäev, millal võlg tuleb täielikult tasuda. Sel kuupäeval on võla põhisumma täielikult tasutud, seega enam intressikulusid ei teki. Mõne võlainstrumendi lõpptähtaega saab võlaemitendi valikul kohandada varasemaks kuupäevaks. Näiteks võib võlakirja emitendil olla võimalus võlakiri tagasi osta enne ametlikku lõpptähtaega, lühendades seeläbi perioodi, mille jooksul see intressi kogub.

Võlainstrumendiga seotud põhiosa võib maksta täielikult lõpptähtpäeva seisuga või maksta järk-järgult kogu instrumendi kehtivusaja jooksul, sõltuvalt instrumendiga seotud tingimustest.

Pikaajaliste võlainstrumentide tähtajad on tavaliselt 10 aastat pärast nende emiteerimise kuupäeva. Keskmise tähtajaga võlainstrumentide tähtaeg on neli kuni kümme aastat pärast nende emiteerimise kuupäeva, samas kui lühiajalised instrumendid hõlmavad lühemaid perioode. Võlainstrumentide näited on võlakirjad, laenud ja hüpoteegid.