Rahandus

Kapitali parendamise määratlus

Kapitali parendamine on peamine kulu, mis suurendab põhivara sellisel määral, et paranemist saab kajastada põhivarana. Et põhivara oleks, peab paranemine kestma vähemalt ühe aasta. Lisatarvik peab jagunema ühte järgmistest kategooriatest:

  • See pikendab vara eluiga

  • See suurendab vara üldist väärtust

  • See kohandab põhivara nii, et seda saaks kasutada uuel viisil

Kui kulu ei vasta ühelegi neist kriteeriumidest, liigitatakse see selle asemel remondi- või hoolduskuludeks ja kajastatakse kuluna tekkimise hetkel.

Kapitali parendamise näide on kontorihoone uus katus, kuna see pikendab hoone vara eluiga. Kapitali parendamise kulud suurendavad vara turuväärtust.