Rahandus

Sotsiaalne raamatupidamine

Sotsiaalarvestus mõõdab organisatsiooni keskkonnamõju ja sotsiaalset mõju. See lähenemisviis ületab tavapärase finantsaruannete koostamise, et mõõta ka ettevõtte mõju sidusrühmadele. Seega saab organisatsiooni aruandekohustuse määramiseks kasutada sotsiaalset raamatupidamist. See lähenemisviis on eriti kasulik vahend mittetulundusühingutele ja valitsusasutustele, kuna nende missioonid on rohkem suunatud sotsiaalselt ja keskkonnaga seotud tegevuste parandamisele. Sotsiaalse raamatupidamise aktiivne mõõtmine ja kasutamine võimaldab juhtidel keskenduda tegevustele, mis on sidusrühmadele eriti olulised, parandades seeläbi organisatsiooni aktsepteerimist pikas perspektiivis.