Rahandus

Kogu toote maksumus

Kogu toote maksumus viitab tootele nii otseste kui kaudsete kulude määramisele. See tähendab, et otsesed materjalid, otsene töö ja üldkulud sisalduvad kuludes. Kogu toote maksumus on vajalik kahel põhjusel:

  • Bilansis kajastatud varude maksumus peab sisaldama kõiki kolme kulu, nagu seda nõuavad peamised raamatupidamisraamistikud.

  • Toote pikaajaliste hindade määramisel võetakse aluseks kogu toote maksumus, nii et kõik võimalikud kulud hüvitatakse toote müügi kaudu.

Lühiajaliste lisanduvate hindade määramisel võidakse ignoreerida toote kogu maksumust. Sel juhul kasutatakse madalaima võetava hinna künnise määramiseks ainult muutuvkulusid.