Rahandus

Määruse õiglane avalikustamine

Regulatsiooni õiglane avalikustamine (FD) nõuab, et ettevõte avaldaks viivitamata üldsusele igasuguse olulise mitteavaliku teabe, mille ta on avaldanud teatud isikutele väljaspool ettevõtet. Selle eesmärk oli tagada, et laiem avalikkus saaks teavet, mida on jagatud ka valitud isikutega.

Määrus loodi reageerides olukordadele, kus leiti, et ettevõtted on andnud vähestele väljavalitutele olulist mitteavalikku teavet, näiteks kasumitulemuste etteteatamist. Autsaiderid said teavet kasutada tehingute tegemiseks, mis panid nad ebaõiglasesse konkurentsiolukorda teiste vähem informeeritud investorite suhtes. Ettevõtte juhid suutsid väidetavalt ka analüütikutega manipuleerida, andes eelnevalt teavet neile, kes oma uurimisaruannetes ettevõtet positiivselt kujutasid.

Nende probleemide vastu võitlemiseks väljastas Väärtpaberibörs (SEC) määruse FD. Selle määrusega kohustatakse ettevõtet viivitamatult avalikkusele avaldama igasugune oluline mitteavalik teave, mille ta on avaldanud teatud isikutele väljaspool ettevõtet.

Järgmist määruse FD teksti on põhjalikult redigeeritud, et tihendada suur hulk juriidilisi aineid vormis, milles on kirjas määruse sisu:

a. Kui emitent või mõni tema nimel tegutsev isik avaldab selle emitendi või tema väärtpaberitega seotud olulist mitteavalikku teavet [maaklerile, vahendajale, investeerimisnõustajale, investeerimisühingule või emitendi väärtpaberite omanikule], peab emitent avalikustama selle teabe:

1. samaaegselt tahtliku avalikustamise korral; ja

2. Mittetahtliku avalikustamise korral kohe. Kohe tähendab seda niipea, kui see on mõistlikult otstarbekas, kui emitendi kõrge ametnik saab teada tahtmatust avalikustamisest. Mingil juhul ei tohi see avalikustamine olla hilisem kui 24 tunni pikkus või järgmise päeva New Yorgi börsil kauplemise algus.

b. Käesoleva paragrahvi punkti a ei kohaldata avalikustamise suhtes, mis on tehtud:

1. Isikule, kes võlgneb emitendile usaldus- või usalduskohustuse (näiteks advokaat, investeerimispankur või raamatupidaja);

2. Isikule, kes on sõnaselgelt nõus avaldatud teavet konfidentsiaalselt hoidma;

3. Seoses väärtpaberiseaduse alusel registreeritud väärtpaberite pakkumisega, kui avalikustamine toimub registreerimisavalduse või pärast registreerimisavalduse esitamist tehtud suulise teatisega, mis on tehtud seoses väärtpaberite pakkumisega.

Pange tähele, et määruse käivitab avalikustamine ainult neile üksikisikutele, kes on kas investorid või töötavad investeerimissektoris. Abikaasade või teiste pereliikmete avalikustamisest ei räägita, kuna selline nõue nõuaks investorite suhete personali tõeliselt rõhuvat kogust teavet. Ka abikaasasid ja teisi pereliikmeid võib pidada siseringi kuuluvaks, arvestades nende suhet ettevõtte töötajatega.

Määruses FD on öeldud, et olulise mitteavaliku teabe avalikustamist käsitatakse vormi 8-K esitamisena või teabe levitamisena „teise avalikustamismeetodi kaudu, mis on mõistlikult kavandatud teabe laialdase ja välistava levitamise võimaldamiseks. avalikkusele. " Enamik ettevõtteid lahendab olukorra, väljastades vormi 8-K. Pange tähele, et see on üks harvadest juhtudest, kui teil ei ole lubatud 8-K väljastamiseks tavapäraseid nelja tööpäeva. Selle asemel on oodata, et 8-K vabastatakse 24 tunni jooksul pärast avalikustamise sündmuse jõudmist ettevõtte kõrgema ametniku tähelepanu.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found