Rahandus

Maksukulu

Maksukulu on üksuse või äriüksuse poolt valitsusasutusele võlgnetav summa, mis põhineb maksumäära kohaldamisel mõnele majandustegevuse üksusele. Seda kulu kasutatakse valitsusüksuse rahastamiseks. Maksukuludeks võivad olla näiteks maksud:

  • Tulumaks, mis rakendab teenitud tulule maksumäära.
  • Töötuse maks, mis rakendab töötajate töötasule maksumäära.
  • Kasutage maksu, mis õõnestab ettevõtte ostetud esemete käibemaksumäära ja mille eest pole veel käibemaksu tasutud.
  • Peamaks, mis rakendab maksusummat valitsuse jurisdiktsioonis töötavate ettevõtete poolt tööle võetud üksikisikute arvule.

Maksukulu ei ole sama mis maksukohustus. Maksukohustus on tasumata maksude summa, mis on veel tasumata. Maksukohustus võib hõlmata ka makse, mille ettevõte on valitsuse nimel kogunud ja mis makstakse sellele valitsusele tagasi. Viimase juhtumi näiteks on müügimaksud, mille ettevõte laekub oma klientidelt ja kantakse seejärel valitsusasutusele tagasi. Müügimaksud kajastatakse maksukuluna kaupade või teenuste ostja, mitte müüja poolt.