Rahandus

Väljaminekukulu

Väljaminekukulud on kõik tegevuse toetamiseks tehtud kulutused. Näiteks võivad uurimisprojekti väljaminekukulud sisaldada palka, laboritarvikuid ja testimisteenuseid. Või hõlmavad tootmisprotsessi lisakulud otseseid materjale, kaudseid varusid ja otsest tööjõudu.

Väljaminekute kajastamist saab edasi lükata tekkepõhises raamatupidamissüsteemis, samas kui kulu kajastatakse kassapõhises süsteemis kohe, kui tarnijale või töötajale makstakse.