Rahandus

Garanteeritud võlakiri

Garanteeritud võlakiri on võlakiri, mille põhi- ja intressimaksed tagab kolmas isik. Seda garantiid kasutatakse maksmatajätmise riski vähendamiseks investoritele, kes on seejärel nõus maksma võlast madalamat tegelikku intressimäära. Pooled, kes võivad võlakirju garanteerida, on järgmised:

  • Võlakirju emiteerivate tütarettevõtete või ühisettevõtete korporatiivsed emaettevõtted

  • Võlakindlustuse ettevõte

  • Valitsuse üksus