Rahandus

Väikese sularaha täiendamise määratlus

Väike sularaha täiendamine toimub siis, kui väikekassasse lisatakse rahasummasid, mis on piisavad, et viia kassakassa sularaha jääk tema määratud saldole. Perioodiliselt on vaja täiendamist, kuna väikeste kassade sularahamaksed on ette nähtud kõrvalkulude tasumiseks. Täiendustehingu algatab väikekassa hoidja.