Rahandus

Ülemine rida

Ülemine rida viitab kasumiaruande tulude reale. See nimi tuleneb tulude positsioneerimisest kasumiaruande esimesel või ülemisel real. Organisatsioonid nimetavad oma tulude suurendamiseks võetavaid meetmeid mõnikord ülemise kasvuna. Võrdluseks viitab alumine rida ettevõtte teenitud puhaskasumile; nimi tuleneb puhaskasumi rea positsioneerimisest kasumiaruande lõpus.