Rahandus

Preaudit

Eelkontroll on eeltöö, mille audiitor teeb enne auditi kavandatud alguskuupäeva. Eelkontrolli eesmärk on koguda kliendi kohta esialgset teavet, mida saab kasutada kõigi valdkondade esiletoomiseks, mis võivad auditi käigus erilist tähelepanu vajada. Seejärel võetakse auditi eelarve koostamisel arvesse eelkontrolli tulemusi. Näiteks kui eelkontrolli käigus leitakse, et kliendil on kolmandate osapoolte saadetises suurel hulgal oma varusid, saab seda teavet kasutada kolmandate osapoolte kinnituste küsimiseks auditi toimingu lisamiseks.

Eelaudit on kavandatud nii, et audiitor võtab suhteliselt vähe aega. Järelikult võib see hõlmata kliendile ainult tavapärase küsimustiku saatmist, mis võib seejärel viia telefonivestluseni, mis laieneb küsimustikul tõstatatud ebatavalistele punktidele. Samuti on võimalik, et audiitor sõidab kliendi juurde, et küsitleda kontrollerit ja teisi juhtkonnast; viimasel juhul järgib audiitor tõenäoliselt arutelupunktide standardset loendit. Mõnel juhul võib audiitor nõuda täiendava teabe koostamist, laiendades seeläbi eelkontrolli töö ulatust veelgi.