Rahandus

Raamatupidamisüritus

Raamatupidamise sündmus on kõik, mis muudab organisatsiooni finantsaruannetes esitatud teavet. See sündmus kirjendatakse äritehinguna (majandus) üksuse raamatupidamissüsteemi kaudu, kasutades kas päevikukirjet või kirjet raamatupidamistarkvara ühe mooduli kaudu.

Raamatupidamissündmuse võib käivitada organisatsiooniväline tegevus, näiteks kaupade või teenuste müük kolmandale isikule või vara müük. Sündmus võib olla ka sisemine, näiteks tehing vara amortisatsiooni kajastamiseks.