Rahandus

Kasu

Kasum saadakse vara väärtuse suurenemisest. Seda loetakse realiseerunuks, kui vara müüakse kolmandale isikule, mille tulemuseks on kasum. Kasum loetakse realiseerimata, kui vara pole veel müüdud.

Kasumi summa arvutatakse lahutades selle bilansiline väärtus müügist saadud maksest, millest on maha arvatud komisjonitasud ja töötlemistasud.