Rahandus

Erinevus tegevjuhi ja finantsjuhi vahel

Tegevdirektori (tegevdirektor) ja finantsjuhi (finantsdirektor) rollides on olulisi erinevusi, mis on järgmised:

  • Kohustused. Tegevdirektor vastutab kogu organisatsiooni tegevuse eest, finantsjuht aga ainult äri finantspoole eest.

  • Suhetest teatamine. Tegevjuhi positsiooni üle teostab järelevalvet direktorite nõukogu, samas kui finantsjuhi ametikoht allub tegevjuhile.

  • Strateegia. Tegevjuht vastutab organisatsiooni üldise strateegia ning selle strateegia saavutamiseks kasutatud taktika eest. Finantsjuht vastutab ainult ettevõtte strateegia rahalise toetuse eest, mis tähendab strateegiliste vajaduste rahuldamiseks piisava sularaha tagamist, ettevõtte kasumlikkuse jälgimist ja selle riski maandamist.

  • Areng. Tegevdirektor vastutab ettevõttes juhtkonna ametikohtadele töötajate leidmise ja hooldamise eest. Finantsjuht teeb seda ainult finants- ja raamatupidamisvaldkonnas.

  • Sidemed. Finantsjuhil on märkimisväärne kontaktroll, kuna see isik suhtleb investorite, pankurite, laenuandjate ja reguleerivate asutustega. Tegevjuhil ei ole sidet, kuid ta on ettevõtte avalik nägu, pidades vastavalt vajadusele kõnesid ning kohtudes ajakirjanduse ja kogukonna juhtidega.

  • Analüüs. Finantsjuht vastutab äri kõigi aspektide ülevaatamise eest, et näha, kas erinevad tegevused kontrollivad kulusid asjakohasel viisil ja kas ressursse jaotatakse õigesti. Finantsjuht teatab nendest avastustest tegevjuhile, kes võtab vastu otsused selle kohta, kuidas muuta tegevust ettevõtte efektiivsemaks ja tulemuslikumaks muutmiseks.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found