Rahandus

Sisendkulu

Sisendkulu on toote või teenuse loomiseks tehtud kulude kogum. Nendeks kuludeks on näiteks otsesed materjalid, otsene tööjõud ja tehase üldkulud. Kõik muud ettevõtte kantud kulud on seotud üld- ja haldustegevusega.