Rahandus

Omakapitali aruanne

Aktsionäride omakapitali aruandes kirjeldatakse üksikasjalikult muudatusi bilansi omakapitali jaotises määratud aja jooksul. Aruanne annab finantsaruannete lugejatele lisateavet omakapitaliga seotud tegevuse kohta aruandeperioodil. Avaldus on eriti kasulik aruandva üksuse varude müügi ja tagasiostude paljastamiseks; eriti avalik-õiguslik ettevõte võib selle tegevusega pidevalt tegeleda.

Aruanne on tavaliselt seadistatud ruudustikuna, kusjuures iga omakapitali elemendi algsaldo on märgitud ülaosas, aruande keskel olevate algsaldode liitmised ja lahutused ning allservas lõpp-saldod, mis sisaldavad täiendusi ja lahutamised. Lugejale aruandluse järjepidevuse tagamiseks tuleks kõigil järgnevatel perioodidel kasutada sama vormingut. Maatriksi veerud võivad sisaldada mitut järgmist:

  • Põhivarud. Lisab tavavarude müügi perioodil.

  • Eelistatud aktsia. Lisab eelistatud aktsiate müügi perioodil.

  • Jaotamata kasum. Liidab perioodi kasumi, lahutab kahjumid ja lahutab dividendid.

  • Riigikassa aktsiad. Lisab ostetud aktsiad ja lahutab perioodi jooksul uuesti emiteeritud varad.

  • Akumuleeritud muu koondkasum. Liidab ja lahutab mitmesuguseid perioodil realiseerimata kasumeid ja kahjumeid.

  • Veerg Kokku. Sisaldab kõiki eelnevaid veergude kogusummasid.

Samuti võib olla eraldi veerg, kus on loetletud aktsiate arv perioodi alguses, selle arvu kõik korrigeerimised perioodi jooksul ja lihtaktsiate aktsiate arv perioodi lõpus. Lähenemisviisi võib kohaldada eraldi täiendavate veergude jaoks teiste eelistatud aktsiate klasside jaoks.

Maatriksi üla- ja alaosas on põhikapitali alg- ja lõppsumma üldsumma.

Teise võimalusena võib väljavõte esitada ühe arvude veeru, alustades ülaosas kogu omakapitalist (kõigist allikatest), seejärel korrigeerides selle perioodi võimalike muutuste suhtes ja lõpetades kogu omakapitali (kõigist allikatest) põhjas.

Sarnased tingimused

Omakapitali aruannet nimetatakse ka aktsionäride omakapitali aruandeks või omakapitali aruandeks.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found