Rahandus

Lõpetatud tegevus

Lõpetatud toimingutest teatamine

Lõpetatud tegevus on majandusüksuse sellise komponendi tegevuse tulemus, mis on kas müügiks hoitav või mis on juba võõrandatud. Kindlaksmääratud tegevuse tulemused tuleb finantsaruannetes kajastada lõpetatud tegevusena, kui on täidetud mõlemad järgmised tingimused:

  • Tulemuseks elimineerimine. Müügitehingu tulemusel välistatakse ettevõtte tegevus ja komponendi rahavood.

  • Jätkuv kaasamine. Kui võõrandamistehing on lõpule viidud, ei kaasne ettevõtte olulist jätkuvat osalemist komponendi töös. Kaasamise jätkamine tähendab võimet mõjutada võõrandatava komponendi tegevus- või finantspoliitikat.

Lõpetatud operatsioonistsenaariumid

Järgnevad näited lõpetatud tegevuste arvestusest:

(1) Armadillo Industries kavatseb müügi puudumise tõttu tühistada ühe oma survestatud konteinertoote. Toode on osa suuremast tooterühmast, mille rahavoogusid jälgitakse. Kuna Armadillo ei jälgi rahavoogusid üksikute toodete tasemel, ei ole vaja klassifitseerida ühe tootega seotud toiminguid lõpetatud tegevusena.

(2) Edasisel kaalumisel otsustab Armadillo loetleda kogu müüdava konteinerite tooterühma. Kuna rahavood on seotud selle suurema rühmaga, peaks Armadillo selle liigitama lõpetatud tegevusvaldkonnaks.

(3) Armadillo müüb ühe oma jaekaupluse turustajale ja sõlmib lepingu kaupluse uuele omanikule kauba tarnimiseks. Tulemuseks on see, et suurem osa rahavoogudest jätkub kauplusest hoolimata omaniku muutumisest. Sellisel juhul ei ole sobiv poodi klassifitseerida lõpetatud tegevusena.

(4) Armadillo müüb ühte oma tootesarja. Osa müügilepingust näeb ette, et ostja maksab Armadillole järgmise kolme aasta jooksul tootesarjaga seotud müügi eest 5% autoritasu. Armadillol ei ole tootesarjas jätkuvat operatiivset osalust. Kuna Armadillol ei ole olulist jätkuvat osalust ja sellest tulenevad rahavood on kaudsed, tuleks tootesari avalikustada lõpetatud tegevusena.

Kui eelnevad tingimused on täidetud ja komponenti hoitakse müügis, peab ettevõte kasumiaruande eraldi lõpetatud tegevuste jaotises kajastama komponendi jooksva ja eelnenud perioodide tegevuse tulemused. Samadel tingimustel, kuid kui komponent on müüdud, peab ettevõte kasumiaruande eraldi lõpetatud tegevuse jaotises kajastama komponendi jooksva ja eelnenud perioodide tegevuse tulemused ning müügist saadud kasumi või kahjumi.

Näiteks on Armadillo Industries otsustanud müüa oma raha kaotanud soomusrüüde divisjoni, mille tulemuseks on kasumiaruande alumises osas järgmised aruanded:

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found