Rahandus

Rendilepingu parendamine

Üürilepingu parendamine on üüripinna kohandamine. Üürilepingu täiustuste näited on uus vaipkate, kapid, valgustid ja seinad. Üürnik võib soovida investeerida üürilepingu täiustamisse, et kohandada kontori- või tootmispinna omadusi vastavalt tema konkreetsetele vajadustele. Üürileandja võib nende parenduste eest maksta, et üürikinnisvara tulevasi rendihindu parandada.

Raamatupidamises peetakse üürilepingu parendust üürniku varaks, kui üürnik selle eest maksis, investeering ületab üürniku kapitalisatsiooni piiri ja parendusi saab kasutada rohkem kui ühe aruandeperioodi vältel. Kui jah, kajastab üürnik investeeringut põhivarana ja amortiseerib selle rendi järelejäänud tähtaja või paranemise kasuliku eluea jooksul, olenevalt sellest, kumb on väiksem.

Üürilepingu lõppemisel muutuvad kõik üürilepingu parendused üürileandja omandiks.