Rahandus

Sissemakstud ülejääk

Sissemakstud ülejääk on investori poolt ettevõtte aktsiate eest makstav juurdekasvu summa, mis ületab aktsiate nimiväärtust. Kui nimiväärtust pole, liigitatakse kogu makstud summa sissemakstud ülejäägiks. See summa kajastatakse eraldi omakapitalikontol, mis kajastub emitendi bilansis. Mõiste kehtib ainult otse emitendilt ostetud aktsiate kohta, mitte investorite vahel kaubeldavate aktsiate kohta.

Sissemakstud ülejääk on tuntud ka kui täiendav sissemakstud kapital.