Rahandus

Kinnitatud finantsaruanne

Kinnitatud finantsaruanne on kasumiaruanne, bilanss ja / või rahavoogude aruanne, mis väljastatakse koos sertifitseeritud raamatupidaja auditi aruandega. Auditi aruandes kinnitab audiitor finantsaruande õigsust. Kinnitatud finantsaruandeid vajavad investeerimisringkonnad ja võlausaldajad, kes võivad muidu olla majandusüksuse finantsaruannete õigsuses ebakindlad. Avalikult hoitav ettevõte peab väljastama tõestatud finantsaruanded.