Rahandus

Eraldamise määr

Jaotusmäär on üldine üldkogus, mida rakendatakse tootmisühiku või muu tegevusnäitaja kohta. Seda tehakse kulude ümberpaigutamisel kuluobjektile, mis võib olla vajalik ühe raamatupidamisraamistiku alusel, et tagada varude täieliku maksumuse rakendamine. Jaotusmäära saab kasutada ka sisemise raamatupidamistegevuse osana, et tagada üldkulude rakendamine kogu ettevõttes.

Üldkulude näitena on ettevõtte tehase üldkulude kogum 100 000 dollarit ja see toodab regulaarselt 20 000 vidinat kuus. Sellisel juhul on eraldamise määr 5 dollarit vidina kohta, mis arvutatakse järgmiselt:

100 000 dollari suurune kulude kogum / 20 000 tootmisüksust = 5 dollari eraldamise määr

Teise näitena jaotab emaettevõte oma ettevõtte üldkulud tütarettevõtetele nende tulude põhjal. Ettevõtte üldkulud on 1 miljon dollarit ja kõigi tütarettevõtete kogu tulu summa on 100 miljonit dollarit. Neid tegevustasemeid arvestades peaks eraldise määr olema 0,01 miljonit dollarit miljoni tulu kohta. Seega, kui tütarettevõte teenib 20 miljonit dollarit tulu, nõuab eraldamise määr selle tütarettevõtte suhtes 200 000 dollari kohaldamist.