Rahandus

Tasuvus

Kasumlikkus on olukord, kus ettevõte teenib kasumit. Kasumlikkus tekib siis, kui tulude kogusumma on suurem kui aruandeperioodi kulude kogusumma. Kui (majandus) üksus kajastab oma äritehinguid tekkepõhise raamatupidamise alusel, on täiesti võimalik, et tasuvuse tingimus ei ühti organisatsiooni tekitatud rahavoogudega, kuna mõned tekkepõhised tehingud (näiteks amortisatsioon) ei hõlma sularahavood.

Kasumlikkuse saab saavutada lühikese aja jooksul vara müügiga, mis teenib kohe kasumit. Seda tüüpi kasumlikkus pole aga jätkusuutlik. Organisatsioonil peab olema ärimudel, mis võimaldab käimasolevatel tegevustel kasumit teenida, muidu kukub see lõpuks läbi.

Kasumlikkus on üks meetmetest, mida saab kasutada ettevõtte hindamise tuletamiseks, tavaliselt kasumlikkuse aastase summa korrutisena. Parem lähenemine ettevõtte hindamisele on aastakäibe mitmekordne, kuna see peegeldab paremini netokassatulu voogu, mida ostja võib oodata.

Kasumlikkust mõõdetakse puhaskasumi suhtarvu ja aktsiakasumi suhtarvuga.