Rahandus

Kapitali tootluse määratlus

Kapitali tootlus tähendab investeeritud vahendite tootlust investeeringult investorile. See rahaülekanne tähistab algse investeeringu tasuvust, mitte investeeringult saadavat täiendavat kapitalikasumit. Kapitali tootlus võib tekkida siis, kui likvideeritakse tegevus, millesse investeering algselt tehti.

Kapitali tagastamise maksustatavad aspektid on järgmised:

  • Kapitali tagastamine ei ole maksustatav

  • Iga tagastatud summa, mis ületab investeeringu algsumma, on maksustatav tulu

  • Kui investorile makstud summat ei tähistata kapitali tootlusena, loetakse see maksustatavaks tuluks

  • Dividend on maksustatav tulu, kuna see ei ole kapitali tagastamine

Kui on õigustatud kapitali tootlus, võib see tähendada, et investeerimisobjekti investori osalusprotsent väheneb kuni punktini, kus investoril ei ole enam investeerimisobjekti üle mingit kontrolli. Kui jah, võib investoril olla vaja muuta meetodit, mida kasutatakse investeeringu arvestamiseks. See tähendab tavaliselt üleminekut omakapitali arvestusmeetodilt kuluarvestuse meetodile.